Zaštita podataka

Vlasnik ove veb stranice vrlo ozbiljno shvata zaštitu vaših ličnih podataka. Prema vašim ličnim podacima odnosimo se poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom politikom privatnosti.

Upotreba naše veb stranice je moguća bez davanja ličnih podataka. Kada se traže lični podaci (na primer, ime i adresa e-pošte koje ste uneli na kontakt obrascu), dati su dobrovoljno i ovi podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

Takođe napominjemo odnosno ističemo da slanje informacija putem Interneta podleže bezbednosnim problemima. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećim licima nije moguća.

Cookies/Kolačići

Ova veb lokacija koristi kolačiće. Kolačići ne štete vašem računaru i ne sadrže viruse. Kolačići obavljaju važne funkcije u radu ove veb stranice. Kolačići (eng. Cookies) su male tekstualne datoteke koje se na vašem računaru čuvaju u pregledaču.

Većina kolačića koje koristimo su "session cookies". Oni se automatski brišu kada zatvorite pregledač. Ostali kolačići ostaju sačuvani na uređaju dok ih ne izbrišete. Ovi kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš pregledač sledeći put kada ga posetite i vratite neke svoje postavke (na primer, željeni jezik).

Možete da konfigurišete postavke pretraživača tako da budete obavešteni o podešavanju kolačića i dozvoli kolačića samo u određenim slučajevima. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove veb stranice.

Datoteke dnevnika servera

Pružalac ovih stranica automatski prikuplja i čuva podatke u datotekama dnevnika servera, koje Vaš pregledač prenosi nama. I oni su:

Ovi podaci se ne mogu dodeliti određenim osobama. Ovi podaci se neće spajati sa drugim izvorima podataka. Pridržavamo si pravo da retrospektivno proverimo ove podatke ukoliko postanemo svesni konkretnih naznaka za nelegalnu upotrebu.

Kontakt obrazac/forma

Ako nam pošaljete upite preko kontakt obrasca, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste naveli tamo, biće sačuvani u cilju obrade zahteva i u slučaju naknadnih pitanja. Naravno, nećemo prenositi ove podatke.

Pravo na informacije, otkazivanje, blokiranje

U svakom trenutku imate pravo da dobijete informacije o sačuvanim ličnim podacima, njihovom poreklu i primaocima i svrhe bilo koje obrade ili prenosa, zajedno sa pravom na ispravljanje, blokiranje ili brisanje ovih podataka. Za dalje informacije o ličnim podacima možete da nas kontaktirate u bilo koje vreme.